17 srpanj 2013
17 srpnja 2013,
 Off

Transportna ambalaža služi za pakiranje više proizvoda te tako zapakirana čini transportnu jedinicu. Svrha transportne ambalaže je da osiguranje robe od oštećenja prilikom transporta, skladištena i manipuacijom robom, i to od mehaničkih opterećenja i atmosferskih utjecaja.

Drvena transportna ambalaža ne dolazi u neposredni kontakt s potrošačem pa njezin izgled nije presudan, ali se ne smije sasvim zanemariti. Grafičke oznake na transportnoj ambalaži namjenjene su uglavnom transportnim i skladišnim radnicima.

Slika 1. Neke od najčešće korištenih grafičkih oznaka

Transportna ambalaža - najčešće grafičke oznake

Transportna ambalaža – najčešće grafičke oznake

 

Transportna ambalaža

Skupna ambalaža služi za pakiranje većeg broja prodajnih jedinica malih dimenzija. U pravilu skupna ambalaža racionalizira pakiranje robe u transportu ambalažu i rukovanje robom. U njoj se roba obično ne prodaje, premda neki kupci kupuju ponekad čitavu skupinu proizvoda.


Drvo se kao ambalaža, uz plastične mase i foliju, koristi kao najčešći oblik ambalaže. Njegova svojstva: tvrdoća i elastičnost, trajnost te niska gustoća su idealni za izradu ambalaže.

Tablica 1. Prikaz svojstva drva kao materijala transportna ambalaža

Materijal

A

B

C

D

E

F

G

drvo

x

x

0

x

Legenda:
(oznake) A – mehanička tvrdoća, B – otpornost na lom, C – otoprnost na vodu, D – otpornost na vodene pare, E – prozirnost,  F – kemijska postojanost,  G – otpornost na masti
(svojstva) x – prikladno  |    – djelomično prikladno  |  0 – neprikladno

Korištenje kvalitetne ambalaže

Bez kvalitetne ambalaže u suvremenom svijetu nema kvalitetnih proizvoda. Ne mogu se svi proizvodi pakovati u istu vrstu ambalaže. Moramo dobro poznavati svojstva proizvoda i po njima odabrati ambalažu, jer ona prati proizvod do samog kraja tj. upotrebe ili potrošača.

Korištenje neadekvatne ambalaže u transportu, skladištenju i prodaji može donijeti samo svim stranama veće troškove, jer može doći do rasipanja, loma proizvoda te u konačnici, nezadovoljstva kupca. Ambalaža najčešće, osim za čuvanje proizvoda pri transportu, skladištenju i prodaji služi za deklariranje proizvoda.

Transportno pakiranje

Transportna ambalaža se fokusira na pakiranje prema zahtjevima robe u tranzitu, a osobito za robu koja se transportira cestovnim i željezničkim prometom (za razliku od inozemnih pakiranja).

Pakiranje drvene transportne ambalaže se najčešće odnosi na domaće tržište, jer izvoz ambalaže za međunarodni transport zahtjeva znatno veće kontrole, između ostalog i fitosanitarni tretman drveta.  Samim time, ambalaža bi trebala biti napravljena prema uvjetima koje zahtjevaju domaći kupci.

Zaštita ambalaže

Najvažnija odlika drvene ambalaže je ta da mora zaštititi robu u tranzitu. S obzirom na prirodu cesta i željezničku infrastrukturu, ambalaža bi trebala biti napravljena tako da apsorbira neželjene udare, djelovanja ili nezgode bilo koje vrste, kao i zaštitu protiv vlage te promjenjivih vremenskih uvjeta.

Prilagodljivost

Kada dosegne konačno odredište, transportna ambalaža se najčešće zadržava u skladištu, stoga bi sam oblik pakiranja trebao biti praktičan i proračunat pri čemu je naglasak na veličini i dimenzijama radi manjkavosti prostora. Također, teži se k ambalaži koja je lagana, čvrsta te jednostavna za rukovanje.