28 listopad 2015

Pravila EU o drvenoj ambalaži

28 listopada 2015,
 Off

Zahtjevi EU za drvene ambalaže su stupili na snagu u ožujku 2005. godine. Poučeni negativnim iskustvom iz Kanade, kada je uvoz netretiranog drveta iz Kine uništio veliki dio […]


28 listopad 2015

Razvoj i iskorištenost drveta

28 listopada 2015,
 Off

Drvo je svestran materijal čije korištenje ima mnoge prednosti. U nastavku pogledajte gdje se i za što primjenjuje.