28 listopad 2015

Pravila EU o drvenoj ambalaži

28 listopada 2015,
 Off

Zahtjevi EU za drvene ambalaže su stupili na snagu u ožujku 2005. godine. Poučeni negativnim iskustvom iz Kanade, kada je uvoz netretiranog drveta iz Kine uništio veliki dio […]