Opis proizvoda:

Drvenim sanducima su konstrukcije slične, a oblici i dimenzije mnogobrojni i različiti. Prema veličini, drvene sanduke dijelimo na male (do 1 m3 unutrašnjeg volumena) te velike (preko 1 m3 unutrašnjeg volumena).

Namjenski gledano, radimo sanduke za metalne elemente i sklopove, sanduke za strojeve i opremu te sanduke za prekomorski transport.

Svi sanduci su zaštićeni od vlage.