28 listopad 2015
28 listopada 2015,
 Off

Zahtjevi EU za drvene ambalaže su stupili na snagu u ožujku 2005. godine. Poučeni negativnim iskustvom iz Kanade, kada je uvoz netretiranog drveta iz Kine uništio veliki dio okoliša, drvena ambalaža mora biti dizajnirana tako da se zaustavi potencijalno širenje štetočina u EU u drvenim ambalažama.

Područje primjene

Primjena drvenih ambalaža: drvo i proizvodi od drva (osim proizvoda od papira) koji se koriste za podršku u transportu objekata, zaštitu ili nošenje robe. Ovo uključuje gajbe, sanduke za pakiranje te palete.

Ambalaža za robu koja nije od drveta: drvo se koristi kao potpora ili klin za ovu vrstu robe, ali ne ostaje u vezi sa robom.

Ključna pravila za materijal koji se upotrebljava za drvene ambalaže za robu koju uvoze zemlje EU

Zahtjevi EU za pakiranja od drveta i ambalaže se zasnivaju na 2002FAO Međunarodnom standardu za fitosanitarne mjere. Direktiva 2004/102/EC, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2005. godine, zahtjeva sljedeće mjere koje je potrebno preduzeti za drvena pakiranja i ambalaže prije ulaska u Europsku uniju iz svih zemalja koje ne pripadaju EU:

> drvo mora biti tretirano na visokim temperaturama ili čišćeno metil bromidom, u skladu sa procedurama ISPM15;
> drvo mora biti označeno ISPM15 pečatom.

Ovi zahtjevi se ne primjenjuju na:

> drvo debljine od 6mm ili manje;
> drveni materijal za izradu pakiranja koje je u potpunosti proizvedeno od drveta proizvedenog uz upotrebu ljepila, topline i pritiska (kao što su ploča od iverice, OSB ploča i furnir);
> drveni materijal koji se koristi u trgovini unutar zajednice.

Ambalaže moraju ispunjavati iste kriterije kao i drvena pakiranja.

Oznaka ISPM15

drvena_ambalaza_IPPC

Materijal koji se koristi za izradu pakiranja od drveta koje se uvozi u EU mora imati oznaku ISPM15, koja ima univerzalno prepoznatljiv, ne-jezično specifičan IPPC logo i tri oznake (zemlja, proizvođač i tretman koji je primjenjen).

Drvena ambalaža mora također imati IPPC oznaku. Oznaka omogućuje jednostavn uvid, tokom inspekcije u trenutku uvoza ili izvoza, u to da drvo ispunjava potrebne uvjete. Oznaka mora biti vidljiva, čitka, trajna i fiksirana za pakiranje ili ambalažu.