28 listopad 2015

Pravila EU o drvenoj ambalaži

28 listopada 2015,
 Off

Zahtjevi EU za drvene ambalaže su stupili na snagu u ožujku 2005. godine. Poučeni negativnim iskustvom iz Kanade, kada je uvoz netretiranog drveta iz Kine uništio veliki dio […]


17 srpanj 2013

Drvena transportna ambalaža – pakiranje, zaštita i transport

17 srpnja 2013,
 Off

Transportna ambalaža služi za pakiranje više proizvoda te tako zapakirana čini transportnu jedinicu. Svrha transportne ambalaže je da osiguranje robe od oštećenja prilikom transporta, skladištena […]