17 srpanj 2013

Drvena transportna ambalaža – pakiranje, zaštita i transport

17 srpnja 2013,
 Off

Transportna ambalaža služi za pakiranje više proizvoda te tako zapakirana čini transportnu jedinicu. Svrha transportne ambalaže je da osiguranje robe od oštećenja prilikom transporta, skladištena […]